Hem

NYHETER!

 

Snells Entreprenad har fått i uppdrag av Nåiden AB att leverera ballast till deras nya projekt, Kuststad Luleå, i södra hamn. Leveransen kommer att påbörjas under september och uppgår till ungefär 100 000 ton. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett spännande samarbete och projekt.

Snells Entreprenad AB är ett entreprenadföretag specialiserat på förädling och framställning av ballast. Våra ledord är hög kvalité, flexibelt arbetssätt, samt konkurrenskraftiga priser.

Behöver ni köpa sten, sand, grus eller matjord? Eller är ni i behov av maskin- och entreprenadtjänster!

 

Vid mindre volymer, t ex ni som behöver gårdsgrus, kontakta Mimmi Snell

Tel: 070-559 22 04

E-post: mimmi@snells.se

 

 

Vid större volymer samt maskin- och entreprenadtjänster, kontakta Patrik Snell

Tel: 070-559 28 77

E-post: patrik@snells.se

 

eller

 

Magnus Broström

Tel 070-130 19 40

magnus.b@snells.se

 

 

Snells Entreprenad har egna bergtäkter från Måttsund i söder till Nuolivaara i norr. Vi kan därmed försörja stora delar av Norrbotten med ballast.

SAMRÅD & INFORMATION!

Snells Entreprenad AB avser att öppna bergtäkt inom del av fastigheten Lahnajärvi 3:6, Pajala kommun.

Samråd och information enligt Miljöbalken 6 kap 4§ avseende planerad täktverksamhet inom del av fastigheten Lahnajärvi 3:6, Pajala kommun.

(Samråd enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

 

Copyright 2014 © All Rights Reserved