Miljö

Miljöpolicy

Snells Entreprenad AB är ett av de ledande företagen inom kross- och ballastbranschen i norra Sverige. Företagets ambition är ständig förbättring inom alla de områden vi är verksamma i. Vi vill ses som ett föredöme både vad gäller kvalité och miljö.


Vi vill erbjuda kvalitetsprodukter som framställs med så liten miljöpåverkan som möjligt, något som är möjligt när alla medarbetare känner ansvar och delaktighet. Kontinuerlig miljöutbildning av personalen är en förutsättning för detta.


De myndighetskrav som ställs på oss ska vi alltid försöka överträffa, miljösatsningar ser vi som en del av vår affärside.


Pajala oktober 2014

Patrik Snell, VD


Copyright 2014 © All Rights Reserved