Hem

FRÅN NORRBOTTEN FÖR

VI UTVECKLINGEN FRAMÅT

SNELLS ENTREPRENAD AB

 

Tyngdpunkten av vår verksamhet är riktad mot gruvindustrin i norra Sverige och Finland.


Transport, lastning och krossning är en del av de tjänster vi utför åt gruvbolagen.

Traditionellt har krossning och förädling av ballast varit en av våra huvudverksamheter och så är det fortfarande. Vi har flertalet egna täkter i norrbotten som vi producerar ballast i samt att vi utför krossningsentreprenader över hela nordkalotten.


Vi har en maskinpark för alla tänkbara uppdrag. Vi har lastmaskiner, grävmaskiner, väghyvlar, bandschaktare, lastbilar - det mesta som behövs för alla tänkbara entreprenader.

Krossning


Företagets själ är verkligen krossningsentreprenader. Det finns en enorm erfarenhet och kunskap i företaget kring mobil krossning.

Vi har ett stort antal enheter för skiftande uppdrag.

Tjänster gruvindustri


Snells har under många år haft gruvindustrin som uppdragsgivare inom vitt skilda områden. Det kan vara lastning, krossning, transport och även verkstadsmekaniska tjänster.

Entreprenader


En av koncernens styrkor är vår bredd. Vi kan ta oss oss an allt från ett enskilt avlopp till stora gruventreprenader.