Nyheter

NYHETER

Luleå

FÖRSÄLJNING

Snells betong och täktverksamhet i Luleå är sålt till Swerock

Ny material säljare

Valter Hallgren

Från och med 1/1-2021 sköter  Valter Hallgren försäljningen av grus och krossprodukter från samtliga Snells täkter

FOR ESTIMATES & GARDEN CONSULTATION