Företaget

Historik

Snells Entreprenad AB grundades i Pajala 1967 av Henry Einar Snell. Från början var företaget en enmanssatsning med grävmaskinsentreprenad. Den tidiga verksamheten bestod till största delen av brytning och byggande av skogsbilvägar. Detta var företagets viktigaste näring fram till 1990-talet då Patrik, nuvarande ägare och son till Henry, tog över företaget på grund av faderns för tidiga bortgång.

 

Patrik köpte vid denna tid företagets första krossanläggning som blev starten på Snells Entreprenads nya verksamhetsinriktning.

 

Dagens verksamhet

De senaste åren har Snells alltmer kommit att bli en leverantör av tjänster inom gruvnäringen. I och med uppstarten av Kaunis Irons gruva i Tapuli under 2018, där Snells fick det hedersamma uppdraget att ansvara för all transport och lastning inom gruvområdet, är gruvbranschen nu vårt defininitivt största verksamhetsområde.

 

Fortfarande är krossverksamhen runt om i norrbotten en betydande verksamhet inom företaget och det är Snells ni ska kontakta om ni söker främsta företaget i branschen. Snells har över tiden också kommit att anlägga egna täkter runt om i Norrbotten där verksamhet bedrivs utifrån aktuella projekt.

 

Vid företagets bergtäkt i Måttsund, Luleå, byggde under 2017 företaget en egen betongfabrik. Betongtillverkningen inleder en ny era i bolagets historia, en verksamhet vi har stora förhoppningar om.

 

Även om chansen är störst att ni träffar på oss inne i ett gruvområde eller i en täkt så har bolaget en bred verksamhet. Vi utför diverse transportuppdrag exempelvis maskintransporter samt leverans av ballastmaterial, vi har också stor erfarenhet av anläggningsarbeten såsom vägbyggnationer, dräneringar, kabelläggningar etc.

 

Vi syns där ute!

 

 

 

Copyright 2014 © All Rights Reserved