Snells Stiftelse

Snells stiftelse för framtida Tornedalen

Snells Entreprenad AB har under slutet av 2021 bildat en stiftelse under namnet ”Snells stiftelse för framtida Tornedalen”. Detta som en del i företagets pågående hållbarhetsarbete som sammanfaller med företagets 50 års jubileum som aktiebolag.Stiftelsens syfte är att uppmuntra entreprenörskap, laganda och kamratskap samt goda och hållbara prestationer som driver utvecklingen i Tornedalen. Detta sker genom att Snells Entreprenad AB avsätter 1,5 Mkr till stiftelsen och ur stiftelsen ska stipendier eller bidrag delas ut årligen i minst sex år räknat från och med 2022. Utdelningen ska givetvis ske på Pajalas stora årliga händelse Pajala marknad, andra helgen efter midsommar.


Personer, ideella föreningar eller företag kan bli stipendiater. Dessa ska genom sitt agerande och sitt arbete ha visat på de egenskaper som stiftelsen vill främja. De ska också fortsatt vilja verka i stiftelsens anda i Norra Sverige eller Norra Finland.


Ansökningsperioden för 2022 är öppnad. Sista dag för ansökan är 15 juni 2022. Ansökan ska ske med formulär enligt länk nedan. Ladda ner formuläret, fyll i det som efterfrågas, spara och skicka in till stiftelse@snells.se


Kom ihåg, du kan både söka själv och nominera någon annan. Det viktiga är att du själv eller personen/föreningen/företaget som du nominerar, arbetar för eller har en idé som främjar det som är syftet med vår stiftelse.