Snells stiftelse för framtida Tornedalen

Snells stiftelse för framtida Tornedalen 


Vi har under slutet av 2021 bildat en stiftelse under namnet ”Snells stiftelse för framtida Tornedalen”. Detta som en del i vårt pågående hållbarhetsarbete som sammanfaller med vårt 50 års jubileum som aktiebolag.  


Stiftelsens syfte är att uppmuntra entreprenörskap, laganda och kamratskap samt goda och hållbara prestationer som driver utvecklingen i Tornedalen. Detta sker genom att Snells Entreprenad AB avsätter 1,5 Mkr till stiftelsen och ur stiftelsen ska stipendier eller bidrag delas ut årligen i minst sex år räknat från och med 2022. Utdelningen ska givetvis ske på Pajalas stora årliga händelse Pajala marknad, andra helgen efter midsommar.  


Personer, ideella föreningar eller företag kan bli stipendiater. Dessa ska genom sitt agerande och sitt arbete ha visat på de egenskaper som stiftelsen vill främja. De ska också fortsatt vilja verka i stiftelsens anda i Norra Sverige eller Norra Finland.  


”Förutom med vårt eget dagliga arbete vill vi på detta sätt bidra till att en ljus framtid i Tornedalen blir ännu ljusare. Och då måste de positiva krafterna i samhället premieras och uppmuntras.” säger Patrik Snell, mångårig ägare och tidigare vd i Snells Entreprenad AB.  


Ansökningar och nomineringar för 2022 ska vara stiftelsen tillhanda senast 15 juni. 


Mera information kring stiftelsen, dess kommande arbete och ansökningsförfarandet kommer framledes att publiceras på vår hemsida. Håll utkik!