Tjänster

Adress: Niva 29, 984 91 PAJALA

Email:info@snells.se

Vad vi gör

 

Snells Entreprenad AB har idag tyngdpunkten av sin verksamhet riktad mot gruvindustrin i norra Sverige och Finland.


Transport, lastning och krossning är en del av de tjänster vi utför åt gruvbolagen.

Traditionellt har krossning och förädling av ballast varit en av Snells huvudverksamheter och så är det fortfarande. Vi har åtta egna täkter i Norrbotten som vi producerar ballast i samt att vi utför krossningsentreprenader över hela Nordkalotten.


Sedan några år tilbaka har Snells en helt ny verksamhetsgren - betongtillverkning. Vid vår täkt i i Måttsund, Luleå, har vi byggt en ny betongfabrik som gjort oss marknadsledande i kustregionen.


Snells har en maskinpark för alla tänkbara uppdrag. Vi har lastmaskiner, grävmaskiner, väghyvlar, bandschaktare och lastbilar -  det mesta som behövs för alla tänkbara uppdrag.

50 år i branschen


Snells Entreprenad grundades 1967 och har utvecklats från ett enmansföretag till en koncern med över 120 anställda.

Betong

Betongtillverkning är vår senaste verksamhetsgren.

Snells har på kort tid blivit den ledande betongleverantören i kustregionen. Länets modernaste betongfabrik i ett strategiskt läge ger oss goda förhoppningar att växa och utvecklas även framledes.

Maskinparken

Snells har entreprenadmaskiner för alla tänkbara  jobb och situationer, från

små anläggningsjobb till gruventreprenader. I maskinparken ingår grävmaskiner, hjullastare, väghyvlar, bandschaktare, dumpers, lastbilar m.m. 


Mobil krossning

Koncernens själ är verkligen krossningsentreprenader. Det finns en enorm erfarenhet och kunskap i företaget kring mobil krossning. Vi har ett stort antal enheter för de mest skiftande uppdrag.

FOR ESTIMATES & GARDEN CONSULTATION

Copyright © All Rights Reserved